Projektengagemang El & Automation i Väst AB

Adress: Årstaängsvägen 11 100 74 Stockholm Box 47146

Telefon: 08-522 069 00

Hemsida: www.projektengagemang.se/bolag/pe_el_och_automation_i_vast

Projektengagemang El & Automation i Väst AB startades i augusti 2007 i Skövde. Vi är ett teknikbolag som arbetar inom husbyggnad, el, automation och programmering. Vare sig det gäller bostäder, skolor eller industrier så konstruerar vi en anläggning som är anpassad till både verksamhetens behov och byggnadens förutsättningar. Vår verksamhet består såväl av löpande tjänster som av helhetsåtagande där vi leder projekt och levererar nyckelfärdiga anläggningar.

Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Koncernen består av ett antal dotterbolag med stort projektkunnande som i samverkan erbjuder helhetslösningar såväl som specialistkompetens. I dialog med våra uppdragsgivare levererar vi mätbara tjänster och garanterar slutresultatet - vi kallar det ett projektlöfte.

Organisationsmodellen med dotterbolag i samverkan, där medarbetare är delägare, gör att beslutsprocessen blir kort. Den platta organisationen och det projektorienterade arbetssättet gör också att vi levererar kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar efter att ständigt uppdatera vårt kunnande och förbättra affärskonceptet. Det gör att vi förnyar våra arbetsmetoder och kan vara innovativa. Genom personalens delägarskap knyts viktig kompetens närmare till företaget. Medarbetarnas engagemang och incitamentet ökar och det gör att ansvaret blir tydligare, vilket är en trygghet för våra kunder.

Huvudstrategierna kan sammanfattas i

  • Specialister med hög kompetensnivå
  • Förstärkt engagemang genom ett brett delägande
  • Mätbara projektresultat
  • Platt organisation med låga kostnader och snabb beslutsprocess
Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se