Sundsvall Logistikpark

Adress: Norrmalmsgatan 4, 85185 SUNDSVALL

Telefon: 073-271 02 32

Hemsida: sundsvalllogistikpark.se

Vi planerar för flexibla och hållbara godstransporter, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt i Sundsvallsregionen. Det innebär att i anslutning till Sundsvalls hamn planerar vi för: • 9 ha containerhamn med 300 meter ny kaj med en riktig djuphamn • En kombiterminal i hamnen • 8 ha yta för etablering av logistikverksamhet. Etableringsytorna ger möjlighet till utveckling av till exempel tredjepartslogistik i direkt anslutning till tre transportslag - tåg, lastbil och sjöfart. Det är dessutom endast 17 minuter till Sundsvall-Härnösand Airport.

Etableringsytorna ger möjlighet till utveckling av till exempel tredjepartslogistik i direkt anslutning till tre transportslag - tåg, lastbil och sjöfart. Det är dessutom endast 17 minuter till Sundsvall-Härnösand Airport.
På bilden ser du att det i centrala Sundsvall planeras för ett nytt resecentrum. Den befintliga kombiterminalen mitt i staden, ska på sikt flyttas till logistikparken. Persontrafiken prioriteras i centrala Sundsvall och godshantering ska huvudsakligen ske i logistikparken. Ny E4 sträckning med bro över Sundsvallsfjärden kommer också att underlätta för lastbilstrafiken. Bron byggs nu och ska öppnas för trafik 2015.

 

Logistikparken, med kopplingar mellan de tre transportslagen, beräknas vara i drift 2016. Näringslivet får tillgång till effektiva, flexibla och hållbara transporter - en viktig faktor för tillväxt och konkurrenskraft.

Sundsvall Logistikpark AB är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att tillsammans med SCA, Trafikverket och Länsstyrelsen i Västernorrland utveckla logistikparken.


Bilden visar en första etapp av utbyggnaden av logistikparken med containerhamn och kombiterminal med ytor för etablering av logistikverksamhet. Järnvägen till hamnen blir elektrifierad och fortsätter även förbi området fram till SCA:s pappersfabrik.


Håll musen övern bilden för förstoring

 

Nya, effektiva och elektrifierade järnvägsanslutningar till hamnen planeras. Dessutom kommer ett helt nytt industrispår från kombiterminalen fram till SCA:s papperfabrik i Ortviken att byggas. Det innebär färre lastbilstransporter på de allmänna vägarna.

Redan idag är Sundsvalls Hamn en av Sveriges största skogsindustrihamnar, med regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Läs mer på: www.sundsvallshamn.se

I den nya logistikparken kommer nya affärsmöjligheter att skapas. Vill du vara med? Välkommen att höra av dig.

Media

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se