Sölvesborgshem AB

Adress: Stortorget 1 294 31 Sölvesborg

Telefon: 0456-81 67 88

Hemsida: www.solvesborgshem.se

Affärsidé Sölvesborgshem AB skall på ett affärsmässigt sätt medverka till att kommuninvånarnas behov av bostäder tillgodoses genom att erbjuda: Bostäder med god kvalité, trivsam miljö samt bra service som ger trivsel, trygghet och livskvalité.

Historik
Sölvesborgshem bildades 1952 som en bostadsstiftelse och den första byggnationen, Lejonet 5, stod klar 1954-55. Stiftelserna Mjällbyfastigheter och Gammalstorp Ysane fusionerades med Stiftelsen Sölvesborgshem vid kommunsammanslagningen 1971. År 1989 ombildades stiftelsen till Sölvesborgshem AB. Bolaget förvaltar lägenheter, lokaler och garage, såväl centralt som i kommunens övriga tätorter.


Ägareförhållanden
Sölvesborgshem AB, tillsammans med Sölvesborgs Energi och Vatten AB samt Sölvesborgs Industri AB, tillhör det av Sölvesborgs kommunfullmäktige bildade moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se