Svensk Byggtidning

Adress: Sveavägen 159

Telefon: 08-501 08 710

Hemsida: www.svenskbyggtidning.se

Svensk Byggtidning är det självklara valet för dig inom byggbranschen. Magasinet kommer ut med sex nummer per år.

Svensk Byggtidning utkommer med sex nummer per år. Vi lyfter fram både små och stora byggprojekt, nyheter, mässor, profiler från branschen och mycket mer. Varje nummer når ut till ca 25.000 beslutsfattare inom byggbraschen. Med annonsering i Svensk Byggtidning når ni via ett media ut till hela byggsverige!

Målgrupp: Byggherrar, generalentreprenörer, arkitekter, kommuner och statliga verk, samt beslutsfattare på kommunala och privata byggbolag. Tidningen distribueras till namngivna beslutsfattare; bl.a. VD, inköpschefer, projektledare, upphandlingsansvariga, allt för att ni skall få maximal avkastning på era investerade pengar.

Chefredaktör: Jan Åström tfn: 070-480 97 15 jan.astrom@jntpublishing.se

Prenumeration: Sara Gullberg tfn: 08-501 08 710 sara.gullberg@jntnyamedier.se

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se