SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Adress: Box 857 501 15 Borås

Telefon: 010-516 50 00

Hemsida: www.sp.se/sv/Sidor/default.aspx

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Vår vision

Ett internationellt ledande institut

Vår affärsidé

Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för innovation
och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. ”Svensk kod för bolagsstyrning” utgör en del av detta ramverk.

Läs mer om SP:s bolagsstyrning i våra rapporter och protokoll.

Finansiell information

Här hittar du SPs årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer i PDF-format.
Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se