Inspecta Sverige

Adress: Box 30100 104 25 Stockholm (Björnstigen 87 Solna)

Telefon: + 46 8 5011 3000

Hemsida: www.inspecta.com/sv/

Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.

Besiktning - Vi utför besiktningar på alla nivåer från konstruktions- och tillverkningskontroll till installations- och revisionsbesiktning samt återkommande besiktning.
Provning - Vi hjälper dig med både traditionell och mer avancerad provning vid tillverkning, under drift och i samband med stopp eller reparationer. Vi har ledande expertis inom både oförstörande och förstörande provning.
Certifiering - Vi utför certifieringar inom tre områden; ledningssystem, produkter och personal. En certifiering är ett bevis på att kvaliteten överensstämmer med internationella, nationella och lokala krav.
Teknisk konsultation - Vi hjälper dig med analyser av material, hållfasthet och riskhantering som kan ge dig lösningar för ökad säkerhet och tillgänglighet för mekaniska komponenter och system.
Utbildning - Våra kurser och seminarier är ett professionellt stöd när du vill utveckla dina medarbetare. Du får verktyg att förbättra säkerhet, effektivitet och kvalitet för verksamheten.
 
För att värna om vår integritet och oberoende har vi delat upp vår verksamhet i tre bolag, Inspecta Sweden AB, Inspecta Nuclear AB och Inspecta Technology AB. Konsultativa tjänster erbjuds från Inspecta Technology AB. www.inspecta.com

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se