Start-Up AB

Adress: Heliosgatan 11 SE-120 30 STOCKHOLM

Telefon: +46 8 452 29 70

Hemsida: www.start-up.se/

På Start-Up utvecklas vi ständigt, både för att möta kunders krav och för att det inspirerar oss. Vi arbetar konstant med att bredda vår kompetens. 15 år i rad har antalet Start-Up-konsulter ökat varje år

Tekniskt skickliga konsulter med rätt erfarenhet

- vi hjälper dig inom Automation, Power och Process

Start-Up

Genom att handplocka personal med hög teknisk och social kompetens har vi vuxit till 50-talet anställda. Det gör oss till ett av Sveriges större privatägda konsult- bolag inom energi.

Sammantaget utför våra konsulter varje år över 100 uppdrag i Sverige, Skandinavien, Europa och övriga världen.

Vi hjälper dig från förstudie till löpande drift

Driftsättning av energi- och processanläggningar är en av Start-Up:s specialiteter. Vi kan rycka ut och hjälpa dig lösa ett specifikt problem inom konstruktion.

Eller kanske vill du att vi ska ansvara för funktions-test eller revision av din anläggnings hård- och mjukvaror.

Du kan även låta oss ta totalansvar för ett större automationsprojekt. Handlar det om driftsättning ser vi till att allt fungerar, blir avprovat och dokumenterat enligt kontrakt.

Vi åtar oss självklart även totaluppdrag. Då deltar våra ingenjörer aktivt hela vägen från förstudie till installation och driftsättning.

När allt är klart har vi personal som gärna hjälper till med din löpande drift om ni har behov av det.

Vi säkerställer att allt fungerar säkert, effektivt och med goda miljövärden!

Start-Up

Hur mycket spänning klarar man?
Med Start-Up kan du sova lugnt

Arbete med starkströmsanläggningar är en viktig del av Start-Up:s verksamhet. Inom Power utför vi uppdrag åt teknikleverantörer och företag som äger eller driver energianläggningar.

De senaste 15 åren har vi deltagit i många projekt inom distributions-, industri- och transmissions-anläggningar med spänningsnivåer upp till 400 kV.

När du anlitar Start-Up får du tillgång till konsulter som både kan bidra med olika slags spetskompetenser och kapa dina arbetstoppar. Du kan till exempel låta oss leda eller utföra montageledning, provning, och driftsättning.

När det gäller nya anläggningar har vi en gedigen erfarenhet av projekt, projektering, konstruktion, installation och idrifttagning. Även inom ombyggnation och uppgradering av gamla anläggningar har vi goda referenser.

De kunder vi jobbat längst åt inom affärsområde Power är ABB, OKG och Alstom.

Behöver du en enstaka driftingenjör eller ett komplett arbetsteam?

Även inom affärsområde Process har vi ordentligt med personalresurser för att kunna ta ett helhetsgrepp kring våra kunders processbehov och lösa dem på utsatt tid. Alternativt kan du ha nytta av oss genom att beställa enstaka Start-Up-konsulter eller mindre arbetsgrupper som avlastar ditt företag vid arbetstoppar. Våra processingenjörer är ofta anlitade som extraresurser direkt underställda kundens egna processingenjörer.

På senare år har konsulter från Start-Up arbetat mycket med rökgasrening, driftledning och montageledning inom kärnkraft, gaskombianläggningar, ång- och gasturbiner, samt mer övergripande med ångproduktion för industri och fjärrvärme.

Löpande miljöeffektivisering

Vi har många och återkommande uppdrag med koppling till miljön, där vi bland annat arbetar med att minska skadliga ämnen från rökgas- och spillvattenutsläpp. Vi samarbetar med Miljömätarna i Linköping, ett av Sveriges ledande ackrediterade miljölaboratorier.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se