ABB

Adress: Kopparbergsvägen 2, 721 83 Västerås

Telefon: 021-32 50 00

Hemsida: www.abb.se

I Sverige har ABB cirka 8 800 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 100 medarbetare och Ludvika med cirka 2 600 medarbetare. Med ABB Business Centers på tio orter i Sverige erbjuder ABB ökat kundvärde genom lokal närvaro

Power Products
Power Products – kraftprodukter – är nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektrisk energi. Divisionen har tillverkningsenheter för transformatorer, brytare, mättransformatorer, avledare och annan tillhörande utrustning. Divisionen erbjuder också tjänster för att säkerställa produkternas prestanda och förlänga deras livslängd. Divisionen är uppdelad i tre affärsenheter.

Power Systems
Divisionen Power Systems erbjuder nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar. Ställverkslösningar och stationsautomation är viktiga områden, liksom FACTS (flexibla transmissionssystem för växelström), HVDC (högspänd likström) kraftkablar och system för att styra och övervaka nät. Inom kraftgenereringsområdet erbjuder divisionen instrumentering, styrning, övervakning och elektrifiering av kraftanläggningar. Divisionen är uppdelad i fyra affärsenheter.

Discrete Automation and Motion
Divisionen erbjuder produkter och lösningar som höjer produktivitet och energieffektivitet. Motorer, generatorer, frekvensomriktare, PLC-enheter (programmable logic controllers) och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse i ett stort antal automationsapplikationer. Den ledande positionen inom vindkraftsgeneratorer och ett allt bredare erbjudande inom solkraftområdet kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av bland annat gemensam teknik och säljkanaler.

Low Voltage Products
Divisionen Low Voltage Products tillverkar lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, övervakningsprodukter, kabeltillbehör, skyddskåpor och kabelsystem för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet.
Divisionen producerar också KNX-system som integrerar och automatiserar elinstallationer, ventilationssystem samt säkerhets- och datakommunikationssystem i fastigheter.

Process Automation
Divisionen förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri samt industri för turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se