HORISONT ARKITEKTER AB

Adress: SÖDRA FÖRSTADSGATAN 23B, 211 43 MALMÖ

Telefon: TEL 040 - 660 1000

Hemsida: www.horisontarkitekter.se/

Horisont Arkitekter AB är ett ungt arkitektkontor med ambitionen att vara ett spännande alternativ till etablerade, större kontor. Svåra uppgifter triggar oss och vi ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas. Vårt arbete präglas av att skapa mervärden för våra kunder. Mervärdena kan handla om energieffektiva lösningar med bra ekonomi, funktioner och ytor men också om mindre mätbara aspekter som god arkitektur med estetiska kvaliteter som ger positiva miljö- och hälsoeffekter. Lyhördhet och förståelse för kundens behov är viktigt men vi måste också kunna leverera det oväntade. I vårt arbete lägger vi lika stort värde vid den tidiga dialogen och skissen, som kanske inte alltid är mätbar, och vår förmåga att genomföra en tekniskt avancerad redovisning. Konsekventa och enkla resonemang är vinnande och när detaljerna samverkar med helheten blir resultaten bäst. Genom att sätta människan i centrum bidrar vi till en upplevelserik och hållbar arkitektur och god samhällsutveckling.

HORISONT ARKITEKTER AB

Horisont Arkitekter AB grundades den 1 oktober 2007. Från att i början varit ett litet arkitektkontor har vi breddat våra erfarenheter och de kompetensområden vi nu behärskar ger våra kunder goda fördelar. I ledningen är vi tre delägare med fokus på att förbättra våra leveranser och stärka vår position. Vi ser oss fortfarande som ett ungt och nytt kontor. Utvecklingen är expansiv och vår målsättning är att växa ytterligare.

 

Den geografiska tyngdpunkten för verksamheten är Sydsverige och bolagets gemensamma erfarenhet spänner över ett stort antal områden som visar bredden på vår kompetens:

 

  • projektering av passivhus, kontoret är internationellt certifierat
  • utredning, programskrivning och projektering av skol- och förskolebyggnader
  • projektering av kontors-, hotell-, och affärsbyggnader
  • projektering av flerbostadshus, vårdboende, småhus och villor
  • projektering av sjukhus, laboratorier och industrier
  • projektering av idrottsbyggnader, camping- och fritidsområden
  • inredning av offentliga och kommersiella lokaler. 

 Våra medarbetare organiserar vi i projektgrupper efter behov. Internt har vi fördelat ansvarsområden för personal med olika certifieringar och specialkompetenser som BAS-P, kontrollansvar, kvalitets- och miljösäkring, energifrågor, tillgänglighet m fl.

 

För att följa med i utvecklingen deltar våra medarbetare i relevanta kurser, mässor, produktinformationer mm och varje fredagsmorgon håller vi en timmes internutbildning i vårt konferensrum.

 

Vi har ett väl utvecklat nätverk av olika experter som vi engagerar i vår verksamhet. Det kan vara allt från sakkunniga vid Lunds Universitet till modellbyggare och miljöpsykologer.