Infratek

Adress: Västberga Allé 36 B, 126 12 Stockholm

Telefon: 0771-22 23 24

Hemsida: www.infratek.se

Infratek är en ledande nordisk totalleverantör som bygger, underhåller och säkrar kritisk infrastruktur. Koncernen har 2000 anställda i Sverige, Norge och Finland.

Infratek är en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom byggnation, drift och underhåll av kritisk infrastruktur. Vi riktar oss till företag och organisationer och har ett stort antal kunder inom både den offentliga och privata sektorn. Behovet av underhåll och utbyggnad av infrastrukturen för el, telekom, nya energiformer, offentlig kommunikation etc. är stort i de länder vi verkar i dag. Med våra tekniska högsäkerhetslösningar är vi dessutom väl rustade för den expansiva internationella marknaden.

Tre verksamhetsområden
Koncernen består av tre affärsområden: Lokal infrastruktur, Central infrastruktur och Säkerhet.  Våra två affärsområden för infrastruktur erbjuder bl.a. projektering, byggnation, underhåll och övervakning av infrastruktur för el, fiber/telekom, fjärrvärme och väg/gatubelysning.

Inom verksamhetsområdet Säkerhet är vi totalleverantör av tekniska säkerhetslösningar såsom alarmsystem, tv-övervakning, passerkontroll, elektroniska varularm, lås och beslag samt drift av säkerhetsanläggningar. Säkerhetstjänsterna levereras huvudsakligen i Norge.

Tillväxtplaner i Norden
Tillväxten inom byggnation och drift av kritisk infrastruktur kräver större och mer effektiva leverantörer. Inom loppet av några få år har Infratek gått från att vara en intern leverantör av tekniska tjänster till det norska energibolaget Hafslunds nätverksamhet, till att bli en fristående aktör med en stark ställning på den nordiska marknaden. I dag har Infratek-koncernen cirka 2000 anställda och verksamhet i Norge, Sverige och Finland. Infratek är noterat på Oslobörsen.

Media

Twitter

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se