JM Entreprenad

Adress: Strandbergsgatan 57, 169 82 Stockholm

Telefon: 08-782 87 00

Hemsida: www.jm-entreprenad.se

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings-, samt fasadentreprenader i Stockholms län. Verksamheten bedrevs tidigare inom moderbolaget men bolagiserades 2004 för att ytterligare fokusera på entreprenadverksamheten. Vi har utvecklats starkt sedan bolagiseringen, en ökning i omsättning med 150%, från 800 miljoner till 2 miljarder kronor under de senaste åren.

JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till JM AB (publ). Vi är organiserade i fyra enheter bestående av regionerna Anläggning, Hus, specialavdelningen Fasad samt Affärsutveckling. Dessa enheter utgör även strategiskt viktiga resurser för ägarens verksamhet. Av vår totala omsättning så utgörs ca 30% av koncerninterna entreprenader.

Vår ambition är att alltid arbeta långsiktigt och att erbjuda våra kunder ”en enklare resa till färdigt projekt”.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se