WSJ Expert Services Oy

Adress: Lassfolksvägen 25, 68550 Öja

Telefon: + 358 (0) 4575801550

Hemsida: www.wsj.n.nu/

JUST NU SÖKES SANERINGSENTREPENÖRER I HELA SVERIGE. För mer information gå till vår hemsida.

Vi är ett företag med affärsinriktning på mögelsanering och olika skyddsbehandlingar.

Med en specialteknik och ett helt unikt medel kan vi erbjuda högsta möjliga kvalite på alla tjänster och behandlingar. Under saneringarna behöver man ej riva upp konstruktioner eller flytta ut, arbetet utförs snabbt och effektiv.

Vi använder mobila anläggningar för alla behandlingsformer och bygger just nu de första stora industrianläggningarna för såg-, skiv- och isoleringsindustrin

Skyddsbehandlingar i förebyggande syfte kan göras på alla byggnadsmaterial. Vår specialbyggda mobila virkesbehandlingsenhet erbjuder sågverk, stockhustillverkare mm. fullt brand- och mögelskydd samt skydd mot blånad, röta och skadeinsekter. Vi ger också service enligt den internationella ISPM 15 standarden. Vi kan erbjuda en service som du inte kan få av någon annan. Vi är det enda företaget som använt denna  teknik i mer än 10 år och har en erfarenhet som gett mer än 1000 nöjda kunder. Garanti ges på alla saneringar.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se