INUwell AB

Adress: Maringatan 3, 856 33 Sundsvall

Telefon: 060-17 58 30

Hemsida: www.inuwell.se

Inuwell är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom byggnadsautomation för värme, ventilation, kyla med mera. Datoriserade styrsystem för byggnader är vår specialitet, och vår grundföresats är att leverera produkter som tillfredsställer kundens behov avseende inneklimat och energikostnader. Inuwell har kontor i Sundsvall och ett geografiskt verksamhetsområde som innefattar Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Företaget

Inuwell AB startades i september 2006 av Mats-Åke Melin, Håkan Nyström, Mattias Tjärnström och Joakim Ljung, som alla har en teknisk utbildning i grunden och mellan 10 och 30 års erfarenhet i branschen.
Vi var tidigare anställda i Honeywell AB och startade Inuwell i samråd med detta företag, som vi idag har ett partneravtal med.
Vår affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillfredsställer kundens behov avseende inneklimat och energikostnader.
Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt Smart Ledningssystem.
.

Kvalitetspolicy

. INUWELL AB skall leverera produkter och tjänster som minst motsvarar beställarnas krav och förväntningar.
Vi skall ständigt förbättra våra arbetsprocesser samt leverera god kvalitet.
Våra medarbetare skall vara kompetenta, engagerade och ha kunden i fokus.

Miljöpolicy

. INUWELL AB skall använda miljövänliga transporter. Vid byte av bilar skall hänsyn tas till miljöaspekter. Inuwell ska genom att samordna beställningar från frekventa leverantörer minimera transporter av material.

Inuwell skall påverka kunderna till bra materialval med avs. på miljöaspekter. Inuwell skall erbjuda utbildning av driftpersonal för energi- och miljöoptimerad drift av deras anläggningar.

Inuwell skall med god marginal följa lagar samt ständigt förbättra miljöarbetet.

Content

Du som företagare har möjlighet att profilera ditt företag i vår sökmotor.
Vi erbjuder två paket, brons och guld där guldpaketet är vårt mest omfattande och innehåller en utökad möjlighet att presentera video på er företagssida, logotype i bannerformat samt även närvaro under menyn Utvalda leverantörer.


Följande länkar beskriver Guldpaketet och Bronspaketet


För mer information gällande våra paket samt vårt erbjudande kontakta oss på 08 501 08 710 eller skicka ett mail till annons@jntpublishing.se